пт, 1 июля 2022
EUR20.1342
USD18.3547

 

 

 

1.     Паскалов Георгий Захарьевич – научный сотрудник физического факультета в Университете Лос – Анджелес (США); главный научный сотрудник в компании Hydro Enterprises (California).

2.      Павел Петрович Бырня – основоположник истории и археологии средневековой Молдовы.

3.      Негру Домника Васильевна – заслуженная артистка РМ – солистка Государственного Академического Ансамбля «ЖОК».

4.      Калинков Георгий Иванович (1861-1925) – министр в Бухаресте, политический деятель в Софии (Болгария).

5.      Каламанов Иван Георгиевич —  трёхкратный чемпион МССР по волейболу, мастер спорта и другие.

6.    Папуров Антон  Иванович   -   председатель к-за Ленина   с.Твардица  Герой Соц.Труда

7.     Парликов Пётр Михайлович –председатель ПК «Твардица»,    отмечен наградами: медаль «за трудовую доблесть»,  орденом «Знак Почета», высшая награда РМ «Орден Республики», член Верховного Совета МССР.

8.       Паскалов Владимир Степанович - председатель  к-за Ленинский путь с.Кортен  Герой Соц.Труда      

9.     Пармакли Савелий Михайлович - бригадир к-за  Красное знамя с.Валя-Пержей  Герой Соц.Труда

10.     Паскалов Захарий Георгиевич   -  бригадир  ПК  Твардица   Герой Соц.Труда

11.    Степан Савельевич Желяпов – Врач высшей категории  признанный специалист в военной и спортивной медицине. Украина 

12.  Георгий Саввович Желяпов  - в начале 90-х, избирается генеральным директором Молдавской ГРЭС.

13.  Папазов Фёдор Иванович – один из лучших наездников СССР. На чемпионате СССР в 1952 году на 4-х летней кобыле Олимпиаде занял третье место!   

14.   Мурзаков Григорий Иванович – заслуженный работник    Культуры МССР, в 2005 году получил высшую награду Республики Молдова.

15.  Бельчевичена Анна Захарьевна – награждена золотым значком «Почетна значка»; присуждено звание «Отличный работник Культуры РМ»; награждена медалью «Om omerit».

Георги Калинков е от онези бесарабски българи, които се включват в изграждането на съвременна България след нейното освобождаване от Османската империя през 1878 г. Той се впуска активно в политическия живот на страната и е сред основателите на Демократическата партия в България, която “има шанса да привлече в редовете си личности, отличаващи се със своята ерудиция, с политическия си и личен морал, с чувството си за обществена отговорност, с поведение, белязано с рядка за времето политическа толерантност” .
Георги Калинков е потомък на български преселници в Бесарабия след Руско-турската война (1828–1829 г.). Роден е в село Твардица в рода на Стайкови. Завършва Кишиневската класическа гимназия, а след това продължава образованието си в щридическия универсиет на Новорусийския (Одеския) университет. След две години се премества в Женевския университет, където се дипломира като юрист. Практикува професията си, като работи няколко години като адвокат, но неговите стремежи е стигат до тук и той успява да защити дисертация за търговските дружества в университета в Брюксел и получава титлата „доктор по право”. След това Георги Калинков се завръща в София, където работи като адвокат в продължение на двадесет и пет години. Той се жени два пъти. С първата си съпруга Клавдия имат две деца – Мария и Иван-Васил, а с втората си съпруга Екатерина нямат деца . Освен че е известен сред тогавашната столична общественост, Георги Калинков става заможен човек. Притежава дом в центъра на София, а в съседство купува две отделни къщи за двете си деца. Притежава и фамилна вила в днешния курорт Боровец. Днес на мястото, където някога е бил домът на Г. Калинков в столицата, се намира софийското кметство.


Къщата на д-р Георги Калинков, София
Къщата на д-р Георги Калинков (ул. „11 август“ 4), 1909 г.Политическата кариера на д-р Г. Калинков е също толкова значителна, колкото и професионалната. Четири пъти е избиран за общински съветник в Софийската община, а от юни 1908 г. е избран за депутат в XIV Обикновено народно събрание от листата на демократите, които формират самостоятелно правителство в началото на 1908 г. В края на депутатския му мандат той е предложен от министъра на външните работи и изповеданията Александър Малинов да оглави българската легация в Букурещ (Указ № 32 от 30 ноември 1910 г. цар Фердинанд) . На 23.XII.1910 г. Г. Калинков получава акредитивните си писма и заминава за Букурещ. Началото на мандата му като пълномощен министър в Румъния е белязано с падането на кабинета на Ион Братиану и съставянето на нов кабинет от П. Карп в края на 1910 г. и това забавя връчването на акредитивните писма на новия български посланик на румънския крал Карол I.Д-р Георги Калинков като пълномощен министър в Букурещ


По-късно д-р Калинов ще напише книга за дипломатическата си дейност в северната ни съседка по време на един от най-трудните периоди в двустранните отношения между България и Румъния. Информация за работата на пълномощния министър в Букурещ се съхранява в Централния държавен архив в София – в личното му досие . Дипломатическите документи, свързани конкретно с дейността на пълномощния министър, са недостатъчни да се анализира в дълбочина неговата дипломатическа кариера, като съществена част от документите са на латински език, а друга част са шифровани телеграми. Въпреки това може да стигнем до извода, че д-р Г. Калинков успява да изгради добра политическа и дипломатическа кариера, за да се открои като виден български общественик и предприемач.

 

Папазов Федор Иванович

 
 

Папазов Фёдор Иванович – один из лучших наездников СССР. На чемпионате СССР в 1952 году на 4-х летней кобыле Олимпиаде занял третье место!
Награждён почётной грамотой самим Маршалом Советского Союза Будённым С.М. 

 

 

 

ИВАН ДУМИНИКА - доктор на историческите науки.

Във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ на 26 февруари 2021 г. се състоя публична защита на дисертационен труд на д-р Иван ДУМИНИКА от Института за културното наследство към Министерството на образованието, култура и изследванията на Република Молдова, и.дл. Председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова, на тема „Църковният живот на българите в Бесарабия
Подробнее
пн, 1 марта 2021 Личности г.Твардица

Твардичане на обложках известных газет и журналов.

В советское время, попасть на страницах известных газет или журналов, удавалось самым известным личностям, достигших каких-то вершин в свой отрасли. К примеру журнал "Огонек" - один из самых популярных, иллюстрированных журналов, отрожающий реальную жизнь советских людей. В начале 70-х годов, прошлого столетия, тираж его состовлял почти два миллиона экземпляров. Журнал стал своего рода аналогом
Подробнее
сб, 11 июля 2020 Личности г.Твардица

РАТНИК ИМПЕРАТОРСКОГО ПОЛКА

Пётр Николаевич Митков 1983 (1894?) года рождения, твардичанин. Как подданный Российской империи в 1914 году оставил в Твардице молодую жену Анну с двумя детьми и убыл к месту воинской службы. Попал он, как сейчас сказали бы, в элитные войска – 82-й пехотный Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк. По свидетельству историков, это была одна из самых
Подробнее
пн, 29 июня 2020 Личности г.Твардица

Выдающиеся личности Твардицы.

Сегодня 28.06.2020г. ЗАБУНОВУ ИВАНУ ДАНИЛОВИЧУ, болгарину, твардичанину, моему наставнику, соседу, доброму другу и просто хорошему человеку, исполнилось бы 72 года. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! ЗАБУНОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ, роден на 28 июни 1948 година, в село (град) Твардица, РМолдова. В 1966 година завършва средно училище в родното си село и постъпва на исторически факултет в Молдовския Державен университет. След
Подробнее
вс, 28 июня 2020 Личности г.Твардица

СПОМЕНИ, СПОМЕНИ ПАРЛИКОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

ПАРЛИКОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, родился 9 июня 1943 года, в селе Твардица, Чадыр- Лунгского района, МССР. Свою трудовую деятельность, начал очень рано. Получив среднее образование в своем родном селе, Петр Михайлович поступает во Львовскийй Зооветеринарный Институт. По окончании института в 1968 году, возврощается в родное село и по сентябрь 1970 года работает ветеринарным врачем, в колхозе имени Ленина
Подробнее
вт, 9 июня 2020 Личности г.Твардица

Не фамилия красит человека, а человек фамилию

ЖЕЛЯПОВЫ Одна из самых распространённых фамилий в Твардице. Происходит, скорее всего, от прозвища, связанного с профессиональной деятельностью –«джелепин», «джелеп». «Джелепин» - торговец животными, поставщик животных в крупные города, оптовик. Фамилию эту носят или носили с достоинством многие видные твардичане. Есть среди них и ратники Российской императорской армии, которые участвовали в Первой
Подробнее
пн, 8 июня 2020 Личности г.Твардица

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АНТОН ПАПУРОВ

История Твардицы – официальная письменная и фольклорная устная – хранит множество серьёзных, интересных, а порой забавных и смешных эпизодов из жизни твардичан. Сегодня об одном таком эпизоде, рассказанном Домной Дмитриевной Балтажи 1935 года рождения, моей матерью. На момент описываемых событий ей было около 20 лет. Середина пятидесятых годов прошлого столетия характеризовалась бурным развитием
Подробнее
чт, 4 июня 2020 Личности г.Твардица

Известный ученый, профессор с мировым именем КАЗАКОВ ИГНАТИЙ НИКОЛАЕВИЧ

И снова рубрика "СПОМЕНИ, СПОМЕНИ"... \о выдающихся личностях Твардицы.\ (из архива историко-краеведческого музея г.Твардица). КАЗАКОВ ИГНАТИЙ НИКОЛАЕВИЧ \от рода на казакуви \ , известный ученый, профессор с мировым именем. Родился в 1891 году, в болгарской семье села Твердица, Бендерского уезда, Бессарабской губернии. С детства мечтал стать врачом, блестяще закончил медицинский институт в
Подробнее

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ И НЕ ЗАБЫВАЛИ

ПАРМАКЛИ САВЕЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ - \11.03.1937-21.05.2007 г\. – родился в селе Твардица, в болгарской семье. С малых лет, любил помогать отцу на поле и очень увлекался с\х техникой. Свою трудовую деятельность, Савелий Михайлович начал в 1951 году, трактористом в колхозе «Красное Знамя», Чадыр-Лунгского района МССР и через два года становится помощником бригадира тракторной бригады. В 1956 году
Подробнее
вс, 5 апреля 2020 Личности г.Твардица

РОЖДЁННАЯ ДЛЯ ТАНЦА

Лучистые карие глаза, мягкая улыбка этой уже не молодой, но все же красивой женщины, завораживают. Как-то общаясь с ней и еще не зная, кто передо мной, я поняла: моя собеседница - не простой человек. Будучи ребенком, Докица не раз слышала от своей мамы, что ее ждет интересная и счастливая жизнь, быть ей артисткой! Так оно и получилось: из болгарского села Твардица, что на юге Молдовы, после
Подробнее
пн, 30 марта 2020 Личности г.Твардица