пн, 6 апреля 2020
EUR20.0354
USD18.5436

По случай 20-годишнина на теоретичен лицей

До г-жа Мария СМИРНОВА,

директор на Теоретичен лицей – гр. Твардица

Многоуважаема Мария Георгиевна,

Управителният съвет на Научното дружество на българистите в Република Молдова (НДБ в РМ) най-сърдечно поздравява Вас и целия колектив по случай 20-годишния юбилей на лицея!

От придобиването на училището статута на Лицей изминаха 20 години. За историята това е само един миг, а за поколения възпитаници, учители това е едно незабравимо време, което носи чудесни спомени за всекидневния живот, където главни герои са учениците и учителят.

За този период станахте една от най-успешните образователни институции не само в града но и в целия район. Успешните резултати на учащите се в районните и републикански олимпиади е доказателство за това. Като партньор за провеждане на Републиканската олимпиада по български език и литература свидетели сме, че учениците от Вашия лицей показват своята високопрофесионална подготовка, а педагозите – голяма квалификация. Не веднъж твърдишките учащи са ставали носители на специалния приз на нашето Дружество – „За най-творчески отговор“.

Оценяваме активната дейност на учащите на Вашия лицей, затова не е случайно, че през 2017 г. именно вашата лицеистка стана първа притежателка на новоучредената стипендия на НДБ в РМ „Попечител Иван Инзов”.

Ценим Вашата откритост в сътрудничеството с българските обществени организации в Република Молдова и по-специално с нашето Дружество. Признателни сме, че подкрепихте нашата инициатива за провеждане в лицея на българистична конференция „Историко-културно наследство на Твърдица” (10 ноември 2016), среща на тема „Васил Левски – апостол на българската свобода“ (5 май 2017). Надяваме се и за по-нататъшно сътрудничество.

Вие с голямо право можете да се гордеете с успехите на Вашите випускници. Сред тях са иактивисти на нашето дружество. Доста преуспя в научната българистика д-р Иван Думиника, който е зам.-председател на ортанизацията, научен сътрудник на Академията на науките на Молдова. Също имат принос в сътрудничеството с дружеството Николай Кирнев, Георги Паскалов, Александър Ламбов и др.

В този юбилеен ден пожелаваме на Вас и на Вашия педагогически колектив, както и на учениците здраве, по-нататъшни успехи в живота и в дейността в името на българската просвета и култура в Република Молдова!

ЧЕСТИТО !

Председател на НДБ в РМ
д.и.н., проф. Николай ЧЕРВЕНКОВ

источник

пн, 29 октября 2018 Новости