пт, 3 апреля 2020
EUR20.1217
USD18.4281

Памятнику быть

Екипа на фонда "Български дух" в гр. Твардица.

Заедно с заместник-кмет г-н Автутов и районният съветник @Галина Желяпова, архитекта Алина Пасларь, Вячеслав Кодряну и Александр Ламбов

ек

обсъдихме техническите и организационни моменти на мястото, където ще изграждаме паметника на твардичани, загинали през Пьрвата световна война. Твърдо вървим към целта! Благодаря на всички причастни!

сб, 21 марта 2020 Музей